Prezentujemy przykłady naszych prac. Inspiracji do ich tworzenia szukamy w zależności od zadania, któremu miał podołać przedmiot: bądź w logo firmy, jeśli miał on utrwalić jej wizerunek, bądź w okazji z jakiej miał być wręczany czy też w informacji jaką miał komunikować.
Przy tworzeniu naszych prac bierzemy pod uwagę nie tylko samą estetykę i budżet w jakim mają się zamknąć, ale również użyteczność danego przedmiotu oraz sposób w jaki będzie transportowany.


Instagram Looksfera
lookSfera.pl e-mail: biuro@looksfera.pl