lookSfera
ul. Cedrowa 3
04-565 Warszawa

tel. 22 815 90 03
e-mail: biuro@looksfera.pl

Paulina Stangreciak
mobile: 530 672 184, e-mail: paulina.stangreciak@looksfera.pl


ODDZIAŁ KRAKÓW:
ul. Wł. Żeleńskiego 101, 31-353 Kraków
Agnieszka Jabłońska
mobile: 606 664 524, e-mail: agnieszka.jablonska@looksfera.plZgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,), informuję, że:
Administratorem Danych Osobowych jest: lookSfera Ewa Werner oraz lookSfera Sp. z o.o.; z siedzibą w Warszawie przy ul. Cedrowa 3, tel.: 22 815 90 03, adres poczty elektronicznej ADO@looksfera.pl

Państwa dane zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawcę, ze względu na współpracę między nami a Państwa firmą. Dane osobowe jak imię i nazwisko, służbowy adres, adres e-mail, telefon służbowy, przetwarzane będą na potrzeby korespondencji wynikającej ze współpracy między podmiotami. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania, poprawiania i usuwania swoich danych, a ich podanie jest dobrowolne. Dane będziemy przechowywać do czasu zaprzestania współpracy między nami a Państwa pracodawcą. Powyższe dane mogą być ujawniane upoważnionym przez nas pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom, które realizują wysyłki korespondencji i produktów na polecenie i w celu realizacji umów z Państwa pracodawcą.

lookSfera.pl e-mail: biuro@looksfera.pl tel: 22 815 90 03